Causes of Chronic Fatigue Syndrome

Lenas story frakturer

imageHippocampus krymper, och det innebär att synapserna når inte fram som de ska och man faller. Jag föll handlöst nedför en trappa, och landade tio centimeter ifrån en järnpåle som stod rakt upp och som hade kunnat spetsa mig. Faller gav en fraktur i ena benet, som var av, och en fraktur över hela överkäken som sen ledde till nio operationer varav två under narkos.

Det tog fyra år innan alla operationer var klara, jag kunde inte tala på två år och intog flytande föda, och jag minns speciellt den fjärde eller femte då operatören sa:
– Nu Lena är risken för att ditt kranium ska falla samman över.

imageEftersom vi helt saknar helhetssjukvård är det ingen inom vården som kopplar frakturerna samman med vår sjukdom utan det blir solitära händelser och en solitär diagnos; brutet ben, fraktur i överkäken, en delad överkäke… Men det är inte fråga om nån solitär händelse alls utan en konsekvens av en och samma sjukdom.

Jag ramlade på Cypern, på julafton, och kördes i ambulans till världens bästa sjukhus, och väntetiden på akuten var fem sekunder, och efter några minuter hade jag en allmänläkare och en ortoped vid min sida.

När man får frakturer i ett normalt och mänskligt land ligger man kvar på den bår de la en på i ambulansen, och sen förs man på den till röntgen, in i gipsrummet och sen upp på avdelningen. Man flyttar inte på folk som har frakturer vilket de gör i  den humanitära stormakten Sverige.

imageRedan efter en timme, innan jag kom upp på avdelningen där jag fick sova ut, insåg jag att jag måste till varje pris hålla mig kvar på Cypern, och inte alls låta SOS Köpenhamn flyga hem mig. Det blev så, och istället för en sjuktransport norrut anställde försäkringsbolaget en student ifrån Nigeria som hjälpte mig tills gipset var av.

Ungefär en gång i veckan fick jag ett samtal ifrån min läkare, som sa:

– Jag vill se ditt ben nu, går det bra om min chaufför hämtar dig i morgon klockan ett?

Sjuka ska inte göra någonting alls, och de ska inte sitta i telefonköer och beställa tider till nån doktor. Denne vet redan att man är sjuk, och det är friska som ska jobba, varför läkaren ringer dig och inte tvärtom. Jag hade både allmänläkarens och ortopedens nallenummer inmonterat i min om det skulle råka vara så att jag ville till dem tidigare. Men det behövdes aldrig.

Det finns dessutom rena stressfrakturer: