Klagomål

Skolan har få klagomål
Vi har haft två under våra första fyra månader, och jag vill nogsamt påpeka att jag älskar klagomål.

Det var en som klagade över att hon är för sjuk för att klara av nätet, och jag hjälpte henne samt meddelade att hon nu är mamma till att vi ska göra en bok samt ljudbok av kurs 1 i skolan.

lindaDet är via klagomål man får veta var svagheterna finns.

Sist jag själv klagade, på min grönsakshandlare, började de göra juicer i butiken, och det går som tåget!

Innan dess klagade jag på en strandrestaurant, och det ledde till att de byggde ett helt nytt dessterhus. Den nya verksamheten, kaffe och desserter med havsutsikt, går också som tåget!

imageSå, det är inte märkligt alls att jag älskar klagomål!
Du kan klaga t.ex. genom att skriva ett e-brev till kontoret@utmattningsskolan.se eller skicka ett PM till mig via Facebook.

Här nedan har du en indisk video som väl förklarar hur skolan ser på klagomål, ansvar och ledarskap.

Lena Holfve